Category

Naturalness (Shizen): Sự tự nhiên, chân thật. Vẻ đẹp đích thực của vạn vật nằm trong chính bản chất tự nhiên vốn có của nó, không có chỗ cho bất kì sự bịa đặt, giả dối, hay gượng ép nào.